Descriere

Hus? reglabil?, confec?ionat? din material EVA, pentru telefon. Se prinde de mân?. Fereastra transparent? din PVC permite folosirea ecranului telefonului din exteriorul husei. Este prev?zut? cu o ram? reflectorizant? cu vizibilitate maxim?.

Informații suplimentare

Greutate0027 kg
Culoare

Black